Saç Bakımı Saç Dökülmesi ve Kellik

 

Minagro Hair care and loss of the hair, baldness Invention, is regarding the compound obtained by the natural endemic plants and plant extracts which is using in the hair care, preventing the hair loss if there was the hair loss, provided to grow new healthy hairs by removing the deformation, if there was baldness provided to grow new healthy hairs when applied to this area, mixed with olive oil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Saç bakımı ve dökülmesi, kellik MİNAGRO Saç Bakım Ürünü, olumsuz dış etkenler, hava kirliliği, kimyasal katkılı yiyecekler, hızlı ve yoğun yaşam tarzı, eksik yetersiz ve dengesiz beslenme, ton, yanlış boyama sonucu oluşan cansızlık, aşırı sert tarama, çok sıcak su ile yıkamada oluşan kuruma, stres ve bunun gibi çeşitli nedenlerle oluşan bu durum ise saçların zayıf düşmesi, incelmesi, parlaklığını yitirmesi, uzamasının yavaşlaması ve saç dökülmesi olarak neticelenmesi anlamına gelir. MİNAGRO saç bakım ürünü tüm saç sorunlarında saçın bozulan yapısını onarmada destekleyici bir üründür ve tekrar sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Saçları dipten uca besleyip güçlendirilmesine destek olur. Saç dökülmelerinin de azalmasında destekleyici olarak kullanılır. Genetik kaynaklı olmayan saç dökülmelerine düzenli kullanımda, kullanıcıların saç dökülmelerini en aza indirgenmesinde yardımcı bu konuda destekleyici bir üründür. Genetik kaynaklı saç dökülmelerinde ise kullanıcıların mevcut durumu koruma ve saçlarını güçlendirerek, dökülme sürecini uzatmalarını önemle tavsiye edilir.

Hair care and loss of the hair, baldness MİNAGRO Hair Care Product, the reasons such as adverse external factors, air pollution, chemical additives foods, fast and busy lifestyle, missing, inadequate and unbalanced nutrition, tone, wrong coloring resulting sluggishness, extreme hard scanning, dry with very hot water washing, stress and such as these factors cause the hair weak fall, thinning, the loss of brightness, elongation and hair loss. MİNARGO hair care product is a supportive product at all hair problems for repairing deteriorating structure of hair and helps to gain a healthy appearance again. To nourish and strengthen hair from root assists. Also used as a supplement in reducing hair loss. In regular use of non-genetically related to hair loss, it helps minimizing of users hair loss, supporting product. The genetic origin of hair loss, protection of users current situation and hairs strengthening is highly recommended to extend the shedding process. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MİNAGRO Saç bakım Ürünün asıl kullanım alanı olan saç dökülmesinin engellenmesi ve kellik oluşmuş ise kellik oluşan bölgede saç çıkmasının sağlanması için ürün günde bir defa saç ve deri üzerine uygulanır. Tavsiye dilen her gün uygulanmadır. Bir gün uygulama bir boş şeklinde de kullanılabilir. Bunun dışında bir program sağlıklı bir sonuç vermez. Ürün minimum 8 saat bekletilir. Optimum faydanın sağlanması için bekleme süresinin maksimum tutulması gerekir. Temizlik için zeytinyağı özlü özel formüllü sabun veya şampuan kullanılarak saçlar iyice yıkanır.

MİNAGRO hair care product is applied on the hair and skin once a day to prevent the hair loss which is the main area of usage and there was the baldness, to provide hair growth in the region consisting of the baldness. Applying every day is recommended. The application is made for one day and leave one day out can also be used. The application except of this program doesn’t give reliable result. The product is waited minimum of 8 hours. To provide the optimum benefit, waiting period must be kept a maximum. For cleaning the hair should be washed thoroughly with olive-oil soap or shampoo specially formulated. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hakkımızda Kurucumuz Münevver Yalçın Anneannesinin aile içinde ve çevresindeki insanlara verdiği saç bakımı ve yanıklar için zeytin yağı esaslı tamamen bitkilerden oluşan iki ayrı formülasyon karışımı hep merak etmiştir. Kendini bu konuda geliştirmek için eğitimine devam etmiş ve mesleki eğitimlerini tamamlamıştır. Anneannesinin hazırlamış olduğu karışımı hep merak etmiş ondan aldığı terkible yağlara ve bitkilere olan ilgisini geliştirerek çalışmalarında hız kazanmış ve bu günde terkibe ulaşmak zaman almıştır. Bundan sonra saçlarda dökülme, kel kalma, cansızlık gibi sorunları olan kişilerde ürün gönüllü olarak kullanılmıştır. Sonuçlar olumlu olup talepler çoğalmıştır. Bilimsel olarak sağlam temellere oturan terkip ulusal ve uluslararası patentini almıştır markası tescil edilmiştir. Yine farklı bir karışımda vücutta meydana gelmiş olan güneş, ateş, sıvı yanıklarının acısını dindiren ve yanık izini giderici terkibi de yanık tedavisinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

About us Our founder Münevver Yalçın always wonders two separate formulation mixtures composed of completely plant, based of olive oil which her grandmother gave to her family and to people around her for the hair care and burns. She continued her education to develop herself in this matter and completed her vocational training. She always wonders the mixture which her grandmother prepared, she developped her interest in oils and plants by the mixture she taken from her and also to reach the mixture has taken the time. Thereafter the product used voluntarily for the people at the people who are the problems such as hair loss, bald, sluggishness. Results have positive and demand increased. The mixture well-foundedness scientifically obtained national and international patent and its trademark has been registered. Again, a different mixture obtunded the pain of sun, fire, liquids burns occured on the body and treated burn track prepared to be used in the treatment of burns. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

MİSYON Kaliteli, sağlıklı, güvenilir ve yenilikçi ürünleri pazara sunmak, tüketicilerin yaşam kalitelerine katkıda bulunarak, bu sektörde işletmeyi daha iyi yerlere taşıyan örnek bir kuruluş olmak. MISSION Put quality, healthy, reliable and innovative products on the market, to be a model organization putting the business organization to the better places in this sector by contributing to the quality of life of consumers. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

VİZYON Üretilecek ürünlerin Pazar payını artırırken, pazarı da genişleterek, ülkede yakaladığı başarıyı daha üst seviyelere çıkartarak, bu başarıyı bölgesel pazardan başlayan bir süreçte, uluslararası piyasalara taşıyarak global bir marka olmak.

VISION To be a global trademark while increasing products will be produced, market share at the same time expending the market, carrying its successful career in the country to higher level, in this process, removing this success began from the regional market to the international market ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ürünlerimiz ilaç değildir bitkisel içerikli destekleyici ürünlerdir. Saçınıza servet ödemeyin Minagro deneyin Minagronun sihiri saçlarınızın coşkusu ve neşesidir.

Our products are not drug, they are herbal and supportive products. Please not spend a fortune on your hair Try Minagro The magic of the Minargo is the enthusiasm of your hair and a joy.